I Linköping finns Ansgarskyrkans och Missionskyrkans Blåsorkester, i dagligt tal kallad Blåset. Besättningen är blandat trä, brass och slagverk.
Blåset har sin hemvist i två av Linköpings kyrkor, Ansgarskyrkan (samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan) och Missionskyrkan, och därför har vi de flesta av våra spelningar i dessa. Samtidigt är vi öppna för andra förslag och säger sällan nej till ett speltillfälle, vad det än må vara.

När vi senast diskuterade vår repertoar valde vi att dela in den i:

Stämningen i orkestern är god (och tidvis också ren för att citera en gammal sekreterare) och vi trivs tillsammans. Medlemmarna kommer från alla möjliga sammanhang och åldersspridningen är ganska stor. Gemensamt har vi det att vi gillar att spela tillsammans men också att fika och prata och tillsammans planera vårt arbete. Formellt finns en styrelse men det mesta tar vi runt fikabordet och styrelsen får mest fungera som stöd till dirigenten. Förutom egna spelningar samarbetar vi med storbandet som finns i Missionskyrkan och med övriga SMM-orkestrar (SMM står för Svenska Missionskyrkans Musikkårer) som finns i Linköpings närhet. Vi har också spelat en hel del tillsammans med Missionskyrkans kör. Just nu består orkestern av ett tjugotal medlemmar.

Dirigent är Mia Pettersson, trombonist och till vardags musiklärare på högstadieskolan Nya Munken.