Om du vill komma i kontakt med orkestern så kontakta någon av nedanstående personer:

Dirigenter: Mia Pettersson och Daniel Wiklund
Dirigent: Mia Pettersson
0707-236203
Ordförande/Dirigent: Daniel Wiklund
0730-435802
Sekreterare: Ulf Flodin
förnamn.efternamn@gmail.com
013-12 68 81
Kassör: Maria Sörliden
fornamn@efternamn.se
(med o istället för ö)
013-740 72
Webmaster: Fredrik Medley
förnamn.efternamn@gmail.com
073-073 91 88