I Linköping finns Ansgarskyrkans Blåsorkester, i dagligt tal kallad Blåset. Besättningen är blandat trä, brass och slagverk.
Blåset har sin hemvist i Ansgarskyrkan (samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan)och därför har vi de flesta av våra spelningar i denna. Samtidigt är vi öppna för andra förslag och säger sällan nej till ett speltillfälle, vad det än må vara.

När vi senast diskuterade vår repertoar valde vi att dela in den i:

Stämningen i orkestern är god (och ofta också ren för att citera en gammal sekreterare) och vi trivs tillsammans. Medlemmarna kommer från alla möjliga sammanhang och åldersspridningen är ganska stor. Gemensamt har vi det att vi gillar att spela tillsammans men också att fika och prata och tillsammans planera vårt arbete. Formellt finns en styrelse men det mesta tar vi runt fikabordet och styrelsen får mest fungera som stöd till dirigenterna. Vi har fortfarande en del rötter i Missionskyrkan, idag syns det framförallt genom att vi fortfarande är medlemmar i SMM (Svensk Musik med Mission). Just nu består orkestern av ett tjugotal medlemmar.

Dirigenter är Mia Pettersson, trombonist och till vardags musiklärare, samt Daniel Wiklund, klarinettist/basklarinettist och till vardags mjukvaruutvecklare.