Om du vill komma i kontakt med orkestern så kontakta någon av nedanstående personer:

Dirigent: Mia Pettersson &
Daniel Wiklund
dirigent@amblas.se 013-31 31 40
Ordförande: Daniel Wiklund Daniel.N.Wiklund@gmail.com 010-711 41 54
Sekreterare: Ulf Flodin förnamn.efternamn@gmail.com 013-12 68 81
Kassör: Maria Sörliden maria@sorliden.se 013-740 72
Webmaster: Fredrik Medley förnamn.efternamn@gmail.com 073-073 91 88