Om du vill komma i kontakt med orkestern så kontakta någon av nedanstående personer:

Dirigent: Mia Pettersson Mia Pettersson &
Daniel Wiklund
013-313140
Ordförande: Daniel Wiklund Daniel Wiklund 010-7114154
Sekreterare: Maria Sörliden Maria Sörliden 013-74072
Webmaster: Roger Hilmersson Roger Hilmersson 013-103642
Webmaster: Fredrik Medley förnamn.efternamn@gmail.com 073-0739188